Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Сухопътни войски

608

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

1. Със заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 188 вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования (в. ф.) на Сухопътните войски, както следва:

  1. за в. ф. 28330 – Смолян - 73;
  2. за в. ф. 54060 – Благоевград - 30;
  3. за в. ф. 54990 – Враца - 30;
  4. за в. ф. 24490 – Асеновград - 20;
  5. за в. ф. 54100 – Ямбол - 15;
  6. за в. ф. 28610 – София - 20.

2. Кандидатите за вакантните длъжности следва да подадат писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на ЦВО.

         Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен.