Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Сухопътни войски

545

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

(кадрова военна служба)

 

1. Със заповед № ОХ-1026/04.10.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери и 2 (две) вакантни длъжности за сержанти във в. ф. 28330-Смолян, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

2. Кандидатите за вакантните длъжности следва да подадат писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на ЦВО.

Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен.