ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

645

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

 

1. Със заповед № ОХ-772/14.08.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

2. Срок за подаване на документи за вакантните длъжности - до 29.09.2017 г. Кандидатите подават лично писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на Централно военно окръжие до началника на ВМА с приложенията към него.

3. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да са годни за военна служба, да не са по-възрастни от 40 години за длъжности за офицери и 33 години за длъжности за сержанти.

4. Конкурсът се организира от началника на Военномедицинска академия

и се провежда се в две фази:

4.1. Първа фаза: Изпит по физическа подготовка. Провежда се по Единния армейски тест с проверка на следните четири норматива:

- норматив № 1 - изпълнение на коремни преси - брой за 1 минута;

- норматив № 2 - изпълнение на лицеви опори - брой за 1 минута;

- норматив № 3 - бягане „Совалка” -10x10 метра;

- норматив № 4 - крос 1000 метра.

4.2. Втора фаза: Събеседване с кандидатите.

Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен или на адрес:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz_oh-772_ot_14.08.2017_g._-_vakantni_dlzhnosti_vma.pdf