Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

585

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

1. Със заповед № ОХ-1167/09.11.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

Длъжност

Военно звание

Военно формирование

Б р о й

Образование

Ниво на достъп до КИ

Специфични изисквания за заемане на длъжността

Шофьор оператор

Редник –3кл.

28000 - Граф Игнатиево

2

Средно

Сл. ползване

СУ на МПС кат. „С”

Шофьор багерист

Редник –3кл.

28000 - Граф Игнатиево

1

Средно

Сл. ползване

СУ на МПС кат. „С”, правоспособност „Багерист”

Шофьор автокранист

Редник –3кл.

28000 - Граф Игнатиево

1

Средно

Сл. ползване

СУ на МПС кат. „С”, правоспособност „Кранист”

Мотокарист

Редник –3кл.

28000 - Граф Игнатиево

1

Средно

Сл. ползване

СУ на МПС кат. „С”, правоспособност „Мотокарист”

Шофьор

Редник –3кл.

54320 -Божурище

4

Средно

Поверително

СУ на МПС кат. „В”

Охранител

Редник –3кл.

54320 -Божурище

5

Средно

Поверително

-

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да подадат писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до съответното длъжностно лице в следните срокове:

2.1. За длъжностите във в. ф. 28000 - Граф Игнатиево – до 12.01.2018 г.;

2.2. За длъжностите във в. ф. 53320 - Божурище – до 29.12.2017 г.

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

          Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен или на тел.:064/824 147, 0879 911 230.