Обява за провеждане на начална военна подготовка

515

ОБЯВА

за провеждане на начална военна подготовка

 

1. Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат Начална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран от Министерство на отбраната, ако отговарят на изискванията на чл. 59 от Закон за резерва на въоръжените сили на РБ, както следва:

- в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново курс „Начална военна подготовка” в периода: 10.04.2018 г. до 04.05.2018 г.

2. Българските граждани без военна подготовка, желаеши да получат начална военна подготовка, сключват договор за обучение при явяването си в специализираните учебни центрове, като за времето на курса им се осигурява:

-  настаняване, хранене и униформа при условията и реда, определен с акт на Министъра на отбраната;

-   безплатно медицинско обслужване;

- Задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задълженията във връзка с обучението;

- финансовото осигуряване на курса на български граждани без военна подготовка е за сметка на Министерство на отбраната.

Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен, тел.:064/824 147, 0879/ 911 230 или във Военно окръжие – Плевен, тел.:0875/210 300, 0885/ 733 885.