ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОСЛУШВАНЕ - ОБЩИНСКИ ХОР ”ГЕНА ДИМИРОВА”

324

   ОБЩИНСКИ ХОР ”ГЕНА ДИМИРОВА” ГР. ПЛЕВЕН, ОБЯВЯВА ПРОСЛУШВАНЕ
за сопран, алт,тенор,баритон или бас.Прослушването ще се  проведе на 25 юни 2019 г. от 11.00 ч.
в
 ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА бул.”Д. КОНСТАНТИНОВ” № 23, гр.ПЛЕВЕН

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОСЛУШВАНЕТО:

  1. РАЗПЯВАНЕ
  2. ПЕСЕН ИЛИ АРИЯ ПО ИЗБОР
  3. ПРОВЕРКА НА МУЗИКАЛНАТА КУЛТУРА И ГРАМОТНОСТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ /свободен текст/
  2. ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
  3. ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ (КОПИЕ)
     

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, пл.”ВЪЗРАЖДАНЕ” №4, В СРОК ДО 21 юни 2019 г.

Тел. за контакти: 0879 911 202

Тел. за информация: 822-413 – административен център