ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина

320

ОБЯВА

за

вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина

 

               Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в яслена група на ДГ „Първи юни” – ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

               1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка”.

               2. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

Необходими документи:

 

               1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

               2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;

               3. Автобиография;

               4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

                Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за  вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

                Срок за подаване – до 17:00ч. на 05.09.2019 г.  в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.