Обявява едно свободно място за длъжността – детски учител в ДГ „Гергана“ – гр.Плевен

576

ДЕТСКА  ГРАДИНА   „ ГЕРГАНА ”

5800-гр.Плевен, ж.к. „Сторгозия „ сл.тел. : 064/850 913,e-mail:odz5_pl@abv.bg

 

О Б  Я  В  Я  В  А 

   Едно  свободно  място за  длъжността –  детски  учител в  ДГ „Гергана“ – гр.Плевен  по чл. 67 , ал 1 , и във връзка с чл.70 ., считано от 01.09.2017г. 

 

                       Изисквания :

  1. Образование – висше- бакалавър -Предучилищна педагогика

 

Необходими  документи :

1.Заявление за заемане на длъжността до директора на ДГ „Гергана“

2.Професионална  автобиография

3.Ксерокопие за завършено образование

 

Забележка:

При постъпване на работа се представят следните документи :

1.Свидетелство за съдимост

2.Удостоверение че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

3.Карта за предварителен медицински преглед/копие/ .

СРОК за приемане на документи : от 01.08.2017г. до 18.08.2017г.

 

За справки –тел.: 064/ 850 -913

Директор : Т.Каменова