Вакантни длъжности

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Централно военно окръжие

146

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Централно военно окръжие на лица, изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-865/23.10.2018 г. на Министъра на отбраната на РБ са…

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в детски градини и училищни здравни кабинети

480

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в детски градини и училищни здравни кабинети   Община Плевен обявява  вакантни длъжности за медицински специалисти в :           І.  Яслени групи ДГ…