Вакантни длъжности

Обява за провеждане на начална и/или специална военна подготовка през 2018 г.

643

О Б Я В А за провеждане на начална и/или специална военна подготовка през 2018 г.   1. Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран…

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Сухопътните войски на лица, изпълнявали военна служба

494

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Сухопътните войски на лица, изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба) 1. Със заповед № ОХ-1312/22.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България…

ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба

493

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба 1. Със заповед № ОХ-1296/20.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, определени за приемане…