Вакантни длъжности

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Директор на Центъра за социална рехабилитация и интеграция”

773

О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н Във връзка със Заповед № РД-10-1466 от 30.08.2017 г. на Кмета на Община Плевен и на основание чл. 91 от Кодекса на труда   ОБЯВЯВА КОНКУРС   ЗА ДЛЪЖНОСТТА   „Директор на  Центъра за социална рехабилитация…

Конкурс за длъжността Директор на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен

753

ОБЩИНА ПЛЕВЕН       З А П О В Е Д № РД  10 - 1448 гр. Плевен, 28.08.2017 година Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане № 2            На основание чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда и чл. 44, ал. 2 във връзка …

Свободно работно място - готвач ДГ „Щурче”

391

О Б Я В Я В А М СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА   Длъжност: помощник - готвач Брой свободни работни места: едно. Мястото е свободно, считано от: 04.09.2017г. Място на работа: кухненски блок и прилежащи офиси в Детска Градина „Щурче”.…

Община Плевен обявява конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община Плевен

379

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване” при…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

418

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина   1. Със заповед № ОХ-772/14.08.2017 г. на…