Вакантни длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

456

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина   1. Със заповед № ОХ – 211/12.03.2018 г. на Министъра на отбраната е разкрита процедура…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

394

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина   1. Със заповед № ОХ-206/09.03.2018г. на Министъра на отбраната са обявявени вакантни…

Обява за провеждане на начална военна подготовка

442

ОБЯВА за провеждане на начална военна подготовка   1. Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат Начална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран от Министерство на отбраната, ако отговарят…