Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурс за вакантна длъжност в Национална гвардейска част

361

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантна длъжност в Национална гвардейска част за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-1027/04.10.2017 г. на Министъра на…

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Сухопътни войски

398

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-1026/04.10.2017 г. на Министъра на отбраната…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

381

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Съвместно командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) 1. Със заповед № ОХ-1012/28.09.2017 г. на Министъра…

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Сухопътни войски

458

О Б Я В А   за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 1. Със заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. на…