Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит” при Община Плевен

2090

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител     ОБЯВЯВА КОНКУРС   За длъжността Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит” при Община…