Вакантни длъжности

Свободно работно място - „Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)“ – Английски език, НУ "Христо Ботев"

141

О Б Я В Я В А М СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА: Длъжност: „Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)“ – Английски език, код по НКПД 2341-5006. Брой свободни работни места: 1 /едно/…

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Кокиче“

252

Община Плевен обявява вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Кокиче” - гр. Плевен.   Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност…