Вакантни длъжности

ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба

499

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба 1. Със заповед № ОХ-1296/20.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, определени за приемане…

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите на лица, изпълнявали военна служба

362

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите на лица, изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба) 1. Със заповед № ОХ-1311/22.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република…

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

490

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина   1. Със заповед…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

414

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-1201/22.11.2017 г. на Министъра на отбраната на Република…