Вакантни длъжности

Обява за провеждане на начална и/или специална военна подготовка през 2018 г.

738

О Б Я В А за провеждане на начална и/или специална военна подготовка през 2018 г.   1. Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран…