Вакантни длъжности

ОБЯВА за попълване на незаетите места за обучение на курсанти за учебната 2017 - 2018 г.

410

1. Със заповед №РД-02-776/18.08.2017 г. на началника на НВУ „В. Левски” е обявен допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти за учебната 2017-2018 г. 2. Период за подаване на документи - до 08.09.2017 г. 3.…

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Директор на Центъра за социална рехабилитация и интеграция”

833

О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н Във връзка със Заповед № РД-10-1466 от 30.08.2017 г. на Кмета на Община Плевен и на основание чл. 91 от Кодекса на труда   ОБЯВЯВА КОНКУРС   ЗА ДЛЪЖНОСТТА   „Директор на  Центъра за социална рехабилитация…

Конкурс за длъжността Директор на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен

840

ОБЩИНА ПЛЕВЕН       З А П О В Е Д № РД  10 - 1448 гр. Плевен, 28.08.2017 година Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане № 2            На основание чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда и чл. 44, ал. 2 във връзка …

Свободно работно място - готвач ДГ „Щурче”

476

О Б Я В Я В А М СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА   Длъжност: помощник - готвач Брой свободни работни места: едно. Мястото е свободно, считано от: 04.09.2017г. Място на работа: кухненски блок и прилежащи офиси в Детска Градина „Щурче”.…