Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военно-геогравската служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

487

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военно-геогравската служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.   1. Със заповед № ОХ-1134/01.11.2017 г. на министъра на отбраната…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система на лица, изпълнявали военна служба

530

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система  на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).   1. Със заповед № ОХ-1132/01.11.2017 г. на министъра…

ОБЯВА за вакантни длъжности в здравни кабинети на детски градини и яслени групи в детски градини

998

ОБЯВА за вакантни длъжности в здравни кабинети на детски градини и яслени групи в детски градини Община Плевен обявява процедура по подбор за следните вакантни длъжности: № Наименование на детското Длъжност Код по НКПД…

Конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване”

628

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС   За длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община…