Вакантни длъжности

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Сухопътните войски на лица, изпълнявали военна служба

584

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Сухопътните войски на лица, изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба) 1. Със заповед № ОХ-1312/22.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България…

ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба

618

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба 1. Със заповед № ОХ-1296/20.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, определени за приемане…

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите на лица, изпълнявали военна служба

460

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите на лица, изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба) 1. Със заповед № ОХ-1311/22.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република…