Вакантни длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

449

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) в Национален военен университет „Васил Левски”   1. Със заповед № ОХ-1093/19.10.2017 г. на Министъра на отбраната…

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Финансов контрол” при Община Плевен

777

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Финансов контрол” при Община Плевен;  …

Обява за провеждане на конкурс за вакантна длъжност в Национална гвардейска част

413

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантна длъжност в Национална гвардейска част за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-1027/04.10.2017 г. на Министъра на…