Вакантни длъжности

Конкурс за възлагане на управлението на “Диагностично-консултативен център ІІІ – Плевен” ЕООД, гр. Плевен

443

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   На основание чл. 63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл. 5, чл. 6  от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси…

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Разработване на проекти” при Община Плевен

910

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Разработване на проекти” при Община Плевен;…

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми” при Община Плевен

904

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми”…

Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми” при Община Плевен

952

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Младши експерт в отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми”…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ, във формирования на Сухопътните войски за времето от 18.09.2017 г. до 19.09.2017 г.

371

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ, във формирования на Сухопътните войски за времето от 18.09.2017…

Обява за провеждане на конкурс за офицер във Военногеографската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната или в чужбина

316

О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицер във Военногеографската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната или в чужбина 1. Със Заповед № ОХ-543/05.06.2017 г. на Министъра на отбраната на…

Процедура за обявяване на 43 войнишки длъжности за приемане на военна служба

614

ОБЯВА 1. Със Заповед № ОХ-320/03.04.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, изменена със Заповед № ОХ – 388/21.04.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, e разкрита процедура за обявяване на 43 войнишки…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Директор на Дневен център за възрастни с увреждания” - 1 място

854

ОБЯВА   Във връзка със Заповед № РД-10-810 от 16.05.2017 г. на Кмета на Община Плевен и на основание чл. 91 от Кодекса на труда ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА    „Директор на  Дневен център за възрастни с увреждания” …