Вакантни длъжности

Обява за допълнителен прием на документи по проект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

717

На основание Заповед № РД-10-579/03.05.2016 г. на кмета на Община Плевен и във връзка с изпълнението на проект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”,…

Вакантни длъжности за "гвардеец" и "шофьор" в Националната гвардейска част

490

О Б Я В А                   Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в Националната гвардейска…

Конкурс за длъжността Началник Сектор „Техническо обслужване” при Община Плевен

596

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С   І. За длъжността Началник Сектор „Техническо обслужване”…