Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

582

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина   1. Със заповед…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

499

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-1201/22.11.2017 г. на Министъра на отбраната на Република…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военно-геогравската служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

577

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военно-геогравската служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.   1. Със заповед № ОХ-1134/01.11.2017 г. на министъра на отбраната…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система на лица, изпълнявали военна служба

668

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система  на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).   1. Със заповед № ОХ-1132/01.11.2017 г. на министъра…