Вакантни длъжности

Конкурс за заемане на две длъжности „Директор“ на два Комплекса за социални услуги

850

О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н На основание чл. 90, ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № РД 10 – 859/24.06.2019 г. на Кмета на Община Плевен ОБЯВЯВА: Конкурс за заемане на две длъжности  „Директор“ на два Комплекса за…