Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

518

1. Със заповед ОХ-161/19.02.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 3 (три) вакантни длъжности за сержанти в НВУ „Васил Левски”, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова…

ОБЯВА ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПСИХОЛОГ В ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ

927

         Община Плевен обявява свободна длъжност за психолог в Превантивно – информационен център по зависимости (ПИЦ), Плевен, бул. Русе, № 1, ет.4     Основните задължения за длъжността: Осъществява дейности…