Вакантни длъжности

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина

185

       Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Калина”. Изисквания за заемане на длъжността:         1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър”…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

228

  1. Със заповед № ОХ–772/20.08.2019 г. на Министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 100 (сто) матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили…