Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността „Началник-отдел „Местно икономическо развитие и стопански дейности” при Община Плевен

711

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С   за длъжността „Началник-отдел „Местно икономическо развитие…

Конкурс за длъжността „Началник-сектор „Информационно обслужване и технологии” при Община Плевен

795

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С   за длъжността „Началник-сектор „Информационно обслужване…

Длъжности за служба в доброволния резерв

1289

О Б Я В А                           Във връзка с кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв във военни формирования на Съвместно командване…

Конкурс за длъжността „Началник-сектор „Информационно обслужване и технологии”” при Община Плевен

526

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С за длъжността „Началник-сектор „Информационно обслужване и технологии””…

Конкурс за длъжността „Началник-отдел „Обществен ред и сигурност”” при Община Плевен

488

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С за длъжността „Началник-отдел „Обществен ред и сигурност”” при…

Вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения

531

ОБЯВА Община Плевен обявява следните вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения   № Наименование…