Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване”

411

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС   За длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

267

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) в Национален военен университет „Васил Левски”   1. Със заповед № ОХ-1093/19.10.2017 г. на Министъра на отбраната…

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Финансов контрол” при Община Плевен

576

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Финансов контрол” при Община Плевен;  …