Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

281

  1. Със заповед № ОХ–772/20.08.2019 г. на Министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 100 (сто) матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

118

1. Със заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на офицерски длъжности във военно формирование 52750 – София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система…