Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство” при Община Плевен

194

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Строителство” при Община Плевен;       …

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

289

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-503/19.06.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 11 (единадесет)…

О Б Я В А за провеждане на начална военна подготовка

291

О Б Я В А за провеждане на начална военна подготовка   1. Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка, могат да преминат курс „Начална военна подготовка”, организиран от…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

352

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина   1. Със заповед № ОХ-355/24.04.2018 г. на Министъра на отбраната са обявявени 253 (двеста…