Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

283

1. Със заповед № ОХ-29/13.01.2020 г. на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност в Националната гвардейска част, както следва: № Наименование на вакантната длъжност Военно звание Военно формирование и място за…

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

714

     О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н         На основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № РД 10-25/09.01.2020 г.  на Кмета на Община Плевен   ОБЯВЯВА:         Конкурс за заемане на длъжността…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

523

1. Със заповед № ОХ-1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната са обявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански…