Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

180

1. Със заповед № ОХ-770/20.08.2019г. на Министъра на отбраната на РБ е обявявена вакантна длъжност за сержант в Националната гвардейска част/НГЧ/, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба),…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

162

1.  Със заповед № ОХ-763/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 11 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища…