Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

239

  1. Със заповед № ОХ-474/20.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

252

  1. Със заповед № ОХ-499/29.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на военна служба на…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОСЛУШВАНЕ - ОБЩИНСКИ ХОР ”ГЕНА ДИМИРОВА”

209

   ОБЩИНСКИ ХОР ”ГЕНА ДИМИРОВА” ГР. ПЛЕВЕН, ОБЯВЯВА ПРОСЛУШВАНЕ за сопран, алт,тенор,баритон или бас.Прослушването ще се  проведе на 25 юни 2019 г. от 11.00 ч. в ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА бул.”Д.…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

280

1. Със заповед № ОХ – 397/24.04.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена вакантна длъжност за старшина във военно формирование 26690 - Павликени от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

213

1. Със заповед № ОХ – 395/24.04.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26030 – Безмер от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице, изпълнявало…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

316

1. Със заповед № ОХ – 355/12.04.2019 г. на министъра на отбраната са обявявени 156 (сто петдесет и шест) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

223

1. Със заповед № ОХ – 370/19.04.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 22320 – Божурище от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице,…

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина

418

Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Първи юни” – ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен   Изисквания за заемане на длъжността:      1. Образователно-квалификационна…