Вакантни длъжности

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба

598

1. Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани освободени от военна…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

378

1. Със заповед № ОХ – 999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена  вакантна длъжност за офицер в Централно военно окръжие, която следва да се заеме от лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

303

1. Със заповед № ОХ – 960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната са обявявени 3 (три) вакантни длъжности за войници във военно формирование 24430 – Троян, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши…