Вакантни длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

322

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

364

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина     1. Със заповед № ОХ-372/02.05.2018 г. на Министъра на отбраната са обявявени 78…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в 68-а бригада „Специални сили”

261

  О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в 68-а бригада „Специални сили” на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-374/02.05.2018 г. на Министъра на отбраната…

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили

427

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-329/16.04.2018 г. на Министъра на отбраната са обявявени…