Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

282

1. Със заповед № ОХ – 397/24.04.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена вакантна длъжност за старшина във военно формирование 26690 - Павликени от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

215

1. Със заповед № ОХ – 395/24.04.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26030 – Безмер от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице, изпълнявало…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

320

1. Със заповед № ОХ – 355/12.04.2019 г. на министъра на отбраната са обявявени 156 (сто петдесет и шест) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

223

1. Със заповед № ОХ – 370/19.04.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 22320 – Божурище от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице,…

ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина

419

Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Първи юни” – ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен   Изисквания за заемане на длъжността:      1. Образователно-квалификационна…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на ВС на БА

331

1. Със заповед № ОХ – 309/27.03.2019 г. на министъра на отбраната са обявявени 222 (двеста двадесет и две) вакантни длъжности във военни формирования, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

353

1. Със заповед № ОХ – 308/27.03.2019 г. на Mинистъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 26 войнишки длъжности във формирования от Стационарната комуникационна и информационна система /Стационарна КИС/ за приемане…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

265

1. Със заповед № ОХ-307/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 42 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

225

1. Български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат Начална военна подготовка могат да преминат курс, организиран…