Вакантни длъжности

Свободно работно място - готвач ДГ „Щурче”

314

О Б Я В Я В А М СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА   Длъжност: помощник - готвач Брой свободни работни места: едно. Мястото е свободно, считано от: 04.09.2017г. Място на работа: кухненски блок и прилежащи офиси в Детска Градина „Щурче”.…

Община Плевен обявява конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община Плевен

306

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване” при…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

353

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина   1. Със заповед № ОХ-772/14.08.2017 г. на…