Вакантни длъжности

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили

455

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-329/16.04.2018 г. на Министъра на отбраната са обявявени…