Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство” при Община Плевен

351

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Строителство” при Община Плевен;       …