Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

614

1. Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-127/22.02.2023 г., са обявени 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

576

1. Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-34/25.01.2023 г., е разкрита процедура за обявяване на 95 (деветдесет и пет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

620

1. Със заповед № ОХ-1182/20.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс за приемане на 6 (шест) оркестранти в представителните духови оркестри(ПДO),…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

627

1. Със заповед № ОХ-1160/14.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България и заповед № РД-36/11.01.2023 г. на началника на Военно-географска служба е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности за офицери във Военно-географска…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

683

1. Със заповед № 1494/12.12.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във…