Вакантни длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

410

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-503/19.06.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 11 (единадесет)…

О Б Я В А за провеждане на начална военна подготовка

400

О Б Я В А за провеждане на начална военна подготовка   1. Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка, могат да преминат курс „Начална военна подготовка”, организиран от…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

463

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина   1. Със заповед № ОХ-355/24.04.2018 г. на Министъра на отбраната са обявявени 253 (двеста…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

441

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

489

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина     1. Със заповед № ОХ-372/02.05.2018 г. на Министъра на отбраната са обявявени 78…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в 68-а бригада „Специални сили”

387

  О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в 68-а бригада „Специални сили” на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-374/02.05.2018 г. на Министъра на отбраната…