Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система на лица, изпълнявали военна служба

459

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система  на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).   1. Със заповед № ОХ-1132/01.11.2017 г. на министъра…

ОБЯВА за вакантни длъжности в здравни кабинети на детски градини и яслени групи в детски градини

937

ОБЯВА за вакантни длъжности в здравни кабинети на детски градини и яслени групи в детски градини Община Плевен обявява процедура по подбор за следните вакантни длъжности: № Наименование на детското Длъжност Код по НКПД…

Конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване”

570

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС   За длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община…

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

414

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) в Национален военен университет „Васил Левски”   1. Със заповед № ОХ-1093/19.10.2017 г. на Министъра на отбраната…