Свободно работно място - Длъжност: „Контрольор автомобилен транспорт – скоби“

361

ОП „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ гр. ПЛЕВЕН

 

ОБЯВЯВА

 

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА:

 

 

Длъжност: „Контрольор автомобилен транспорт – скоби“;

Мястото е свободно, считано от 01.04.2024 г.;

Място на работа: ОП „Център за градска мобилност“ – зоните за почасово платено паркиране;

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Средно образование;

2. Чисто съдебно минало;

3. С предимство е свидетелство за правоуправление на МПС, кат.В.

 

Вид трудов договор: за неопределено време – чл.67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 от КТ /срок на изпитване – 6 месеца, в полза на работодателя/

 

Работно време: пълно 8 часа.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за назначаване до директора на ОП „ЦГМ“;

2. Трудова автобиография;

3. Копия на документите, удостоверяващи образованието.

 

Забележка: Свидетелство за съдимост и медицински документи /карта за предварителен медицински преглед/ се представят само от кандидата, който е предпочетен за наемане по трудов договор към момента на назначаването му.

 

Документи за кандидатстване ще се приемат от 28.03.2024 г. в сградата на автогара гр.Плевен, адрес: гр.Плевен, пл.“Иван Миндиликов“ №7, Център за работа с граждани, тел.: 0879911366.