Свободно работно място за длъжността "помощник възпитател" в ДГ "Чучулига" - гр. Плевен.

591

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА:

Длъжност: помощник възпитател Мястото е свободно, считано от:: 03.04.2024 г.

Място на работа : ДГ“ Чучулига“, град Плевен

  1. Изисквания за заемане на длъжността :

I/ Образование : средно

2/Специалности и квалификация - не се изисква

3/ Изискван трудов стаж : стаж по специалността е предимство

  1. Вид трудов договор : срочен - за заместване на служител Работно време: пълно

И. Необходими документи за кандидатстване :

I/ заявление за назначаване до директора на детската градина;

2/ трудова автобиография;

3/копия от документи удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

4/ валидна здравна книжка

Забележка:         Свидетелство за съдимост и медицински документи (карта за

предварителен медицински преглед и удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване) се предоставят само от кандидата, който е предпочетен за наемане по трудов договор към момента на назначаването му.

Документи за кандидатстване ще се приемат от 26.03.2024 г. до 01.03.2024 г. от 9,30 до 15,00 часа при ЗАС-касиера на детската градина, в сградата на ДГ „Чучулига“.