Учител, общообразователен учебен предмет - Математика и информационни технологии

474

ОУ "Вaсил Левски", град Плевен, община Плевен


ДЛЪЖНОСТ: Учител, общообразователен учебен предмет - Математика и информационни технологии 
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01.09.2017г. 
МЯСТО НА РАБОТА: Основно училище "Васил Левски" - Плевен 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - бакалавър 
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Математика и Информатика и информационни технологии , Физика 
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: 
ДРУГИ: 
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок 
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявление за заемане на длъжността
Професионална автобиография
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 
ОТ: 03.07.2017г. 
ДО: 30.08.2017г. 
В СГРАДА НА: ОУ "Вaсил Левски", г.Плевен, община Плевен, от 9 ч. до 13 ч. 
АДРЕС: ул. "Стара планина" № 6 
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 064 - 822319 
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 09.08.2017г. 
Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Файлове:

obiava- 3 RIE.doc obiava- 3 RIE.doc