Заповед - Избирателен списък № РД 10 -1200 гр.Плевен , 19.09. 2016 г.

2995

З А П О В Е Д

№ РД 10 -1200

гр.Плевен , 19.09. 2016 г.

 

На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното само­управление и местната администрация и чл.41, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс  

НАРЕЖДАМ:

      1. Определям местата в Община Плевен за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум на 6 ноември 2016 г., както следва:

Номер на избирателната секция

Адрес на избирателната секция

Място за обявяване на избирателния списък

001

гр. Плевен, ул. „Г.Кочев” № 39,

клуб „Освобождение”

гр. Плевен, ул. „Г. Кочев "№ 39,

клуб „Освобождение”

002

гр. Плевен, ул. „Кл.Охридски” № 1, Медицински университет

гр. Плевен, бул. „Хр. Ботев” № 48,  (приемна на МВР)

003

гр. Плевен, ул. „Кл. Охридски” № 1, Медицински университет

гр. Плевен, бул. „Хр. Ботев” № 48,  (приемна на МВР)

004

гр. Плевен, ул. „Кл. Охридски” № 1, Медицински университет

гр. Плевен, бул. „Хр. Ботев” № 48,

(приемна на МВР)

005

гр. Плевен, бул. „Русе”№ 64,

ДЯ „Асен Халачев”

гр. Плевен,бул. „Русе”№ 64,

ДЯ „Асен Халачев”

006

гр. Плевен, ул. „Кл. Охридски” № 22, СУ „Христо Смирненски”

гр. Плевен,ул. „Кл.Охридски” № 22,

СУ „Христо Смирненски”

007

гр. Плевен, ул. „Кл. Охридски” № 22,  СУ „Христо Смирненски”

гр. Плевен, ул. „Кл.Охридски” № 22,

СУ „Христо Смирненски”    

008

гр. Плевен, ул. „Кл. Охридски” № 22,  СУ „Христо Смирненски”

гр. Плевен, ул. „Кл.Охридски” № 22,

СУ „Христо Смирненски”                      

009

гр. Плевен, ул. „Кл.Охридски” № 22,  СУ „Христо Смирненски”

гр. Плевен, ул. „Кл.Охридски” № 22,

СУ „Христо Смирненски”                      

010

гр. Плевен, ул. „Сергей Румянцев”

№ 41, ДГ „Юнско въстание”

гр. Плевен, ул. „Десети декември”№ 40,  (тото пункт)

011

гр. Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №41, ДГ „Юнско въстание”

гр. Плевен, ул. „Сергей Румянцев”

№ 41, ДГ „Юнско въстание”

012

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”- фоайе

013

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”

гр. Плевен, ж.к.„Дружба”,

ОУ “Климент Охридски”- фоайе

014

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”- фоайе

015

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”- фоайе

016

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”- фоайе

017

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”- фоайе

018

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”

гр. Плевен,ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”- фоайе

019

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”

гр. Плевен,ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”- фоайе

020

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”

гр. Плевен,ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”- фоайе

021

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”

гр. Плевен,ж.к. „Дружба”,

ОУ „Климент Охридски”- фоайе

022

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

023

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

024

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ ,,Интелект”

025

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

026

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

027

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

028

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

029

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

030

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ „Интелект”

031

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

032

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

033

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310,

ФСГ „Интелект”

034

гр. Плевен, ул. „Д-р П.Берон” № 2, 

ОУ „Петър Берон”

гр. Плевен, ул. „Д-р П.Берон” № 2,

ОУ „Петър Берон”

035

гр. Плевен, ул. „Д-р П.Берон” № 2,  

ОУ „Петър Берон”

гр. Плевен, ул. „Д-р П.Берон” № 2,                  ОУ „Петър Берон”

036

гр. Плевен, ул. „Д-р П.Берон” № 2,  

ОУ ”Петър Берон”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”,

ПГ по ХВТ „Луи Пастьор”

037

гр. Плевен, ул. „Д-р П.Берон” № 2,  

ОУ „Петър Берон”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”,

ПГ по ХВТ „Луи Пастьор”

038

гр. Плевен, ул. „Д-р П.Берон” № 2,  

ОУ „Петър Берон”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”,

ПГ по ХВТ „Луи Пастьор”

039

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                     СУ „Стоян Заимов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 80А,

Пощенски клон

040

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                      СУ „Стоян Заимов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 80А,

Пощенски клон

041

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                      СУ „Стоян Заимов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 80А,

Пощенски клон

042

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                     СУ „Стоян Заимов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 80А,

Пощенски клон

043

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                     СУ „Стоян Заимов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 80А,

Пощенски клон

044

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                      СУ „Стоян Заимов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                                       СУ „Стоян Заимов”       

045

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                      СУ „Стоян Заимов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                                      СУ „Стоян Заимов”

046

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                      СУ „Стоян Заимов”

гр. Плевен, ж.к.„Сторгозия”№ 85,                                       СУ „Стоян Заимов”

047

гр. Плевен, ж.к.”Сторгозия”№ 85,                      СУ „Стоян Заимов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                                       СУ „Стоян Заимов”

048

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                      СУ „Стоян Заимов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”№ 85,                                            СУ „Стоян Заимов”

049

гр. Плевен,ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

гр. Плевен,ул. „Вл. Бурмов”№ 22,

ДКЦ ІІІ

050

гр. Плевен,ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

гр. Плевен ,ул. „Вл. Бурмов” № 22,                                                         ДКЦ ІІІ

051

гр. Плевен,ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

052

гр. Плевен ,ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

053

гр. Плевен , ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

054

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

055

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

056

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121,                        СУ „Пейо Яворов”

057

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 97, 

ПГ по „Лозарство и винарство”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 97,                    ПГ по „Лозарство и винарство”

058

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 97, 

ПГ по „Лозарство и винарство”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 97,                      ПГ по „Лозарство и винарство”

059

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 97, 

ПГ по „Лозарство и винарство”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 97,                       ПГ по „Лозарство и винарство”

060

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 97, 

ПГ по „Лозарство и винарство”

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” №  97,                       ПГ по „Лозарство и винарство”

061

гр. Плевен, ул. „Мир” № 12,              

ОУ „Н. Й.Вапцаров”

гр. Плевен, ул. „Мир” № 12,                                      ОУ „Н. Й. Вапцаров”

062

гр. Плевен, ул. „Мир” № 12,             

ОУ „Н. Й.Вапцаров”

гр. Плевен, ул. „Мир” № 12,                                 ОУ „Н. Й. Вапцаров”

063

гр. Плевен, ул. „Мир” № 12,             

ОУ „Н. Й.Вапцаров”

гр. Плевен, ул. „Мир” № 12,                                ОУ „Н. Й.Вапцаров”

064

гр. Плевен, ул., „Мир” № 12,             

ОУ „Н. Й.Вапцаров”

гр. Плевен, ул., „Мир” № 12,                                ОУ „Н. Й.Вапцаров”

065

гр. Плевен, ул. „Ал.Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

гр.Плевен, ул. „Ал. Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

066

гр. Плевен, ул. „Ал.Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

гр. Плевен, ул. „Ал.Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

067

гр. Плевен, ул. „Ал.Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

гр. Плевен, ул. „Ал.Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

068

гр. Плевен, ул. „Ал.Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър” № 26,                                                           ЕТ „Петров 95” (ателие дюшеци)

069

гр. Плевен, ул. „Ал.Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

гр.Плевен, пл. „Свободата” № 1, Спортно-информационен център

070

гр. Плевен, ул. „Стефан Караджа”№20, НЧ „Извор”

гр. Плевен, ул. „Стефан Караджа”№ 20,                           НЧ „Извор”

071

гр. Плевен, ул. „Дойран” № 79,

Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

гр. Плевен,ул. „Ал. Стамболийски” № 1 Административна сграда

(Профсъюзи) - фоайе

072

гр. Плевен, ул. „Дойран” № 79,

Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

гр.Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” № 1 Административна сграда (Профсъюзи) – фоайе

073

гр. Плевен,ул. „Ген.л-т Ат.Стефанов” № 4, клуб

гр. Плевен, ул. „Ген.Скобелев” № 1                                   Художествена галерия „Илия Бешков”

074

гр. Плевен, ул. „Ген.л-т Ат.Стефанов” № 24, Областно пътно управление

гр. Плевен, ул. „Ген.л-т Ат.Стефанов” № 24, Областно пътно управление

075

гр. Плевен, ул. „Лозенград” № 1,        ДГ № 4 „Пролет”

гр.Плевен, ул. „Лозенград” № 1

ДГ №4 „Пролет”

076

гр. Плевен,ул. „Гюмюрджина” № 2,                      клуб на пенсионера

гр. Плевен, ул. „Гюмюрджина” № 2,                                            клуб на пенсионера

077

гр. Плевен, ул. „Дойран” № 6а,             клуб на съюза на глухите

гр. Плевен, ул. „Дойран” № 6а,                              клуб на съюза на глухите

078

гр. Плевен, ул. „Цар Самуил” № 55,    ДГ „Снежанка”

гр. Плевен, ул. „Цар Самуил” № 11,

общежитие на ПМУ

079

гр. Плевен, ул. „Цар Самуил”№ 55,    ДГ „Снежанка”

гр. Плевен, ул. „Цар Самуил”№ 11,

общежитие на ПМУ

080

гр. Плевен, ул. „Бяло море” № 2,        ОУ „Единство”

гр. Плевен , ул. „Дойран” № 43, Централа„Тролейбусен транспорт”

081

гр. Плевен, ул. „Бяло море” № 2,        ОУ „Единство”

гр. Плевен , ул. „Дойран” № 43, Централа„Тролейбусен транспорт”

082

гр. Плевен, ул. „Бяло море” № 2,        ОУ „Единство”

гр. Плевен, ул. „Дойран”№ 43,

магазин“Дафне” 

083

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий“№ 10,          СУ „Анастасия Димитрова”

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий“ № 10,                     СУ „Анастасия Димитрова”

084

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий“№ 10,          СУ „Анастасия Димитрова”

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий“ № 10,                      СУ „Анастасия Димитрова”

085

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий“№ 10,          СУ ”Анастасия Димитрова”

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий“ № 10,                         СУ „Анастасия Димитрова”

086

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий“№ 10,          СУ „Анастасия Димитрова”

гр. Плевен, ул. „Отец Паисий“ № 10,                           СУ „Анастасия Димитрова”

087

гр. Плевен, бул. „Данаил Попов”№ 2,        Клуб на пенсионера и хора с увреждания

гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 2,                    Клуб на пенсионера и хора с увреждания

088

гр. Плевен, ул. „Васил Левски “№ 1,

( ОАПС)

гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 2,                      Клуб на пенсионера и хора с увреждания

089

гр. Плевен, ул. „Васил Левски “ № 1,

(ОАПС)

гр. Плевен, ул. „Васил Левски “ № 1,

(ОАПС)

090

гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков” № 12,           (сграда на бивш МУЦТПО)

гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков” № 12,                                   (сграда на бивш МУЦТПО)

091

гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков” № 12,           (сграда на бивш МУЦТПО)

гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков” № 12,                              (сграда на бивш МУЦТПО)

092

гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков”№50,

клуб

гр. Плевен, ул. ,,П.Р. Славейков” № 50,                клуб 

093

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46,                 СУ „Иван Вазов”

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46,                                      СУ „Иван Вазов”

094

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46,                 СУ „Иван Вазов”

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46,                                      СУ „Иван Вазов”

095

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46,                  СУ „Иван Вазов”

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46,                                             СУ „Иван Вазов”

096

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46,                  СУ „Иван Вазов”

гр. Плевен, бул. „Русе” № 1, фоайе на Дентален център (бивша стоматология)

097

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46,                  СУ „Иван Вазов”

гр. Плевен, бул. „Русе” № 1, фоайе на Дентален център (бивша стоматология)

098

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46,                 СУ „Иван Вазов”

гр. Плевен, ул. „Т. Каблешков” № 35,                   Магазин „Стил-Л” ЕООД

099

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46,                  СУ „Иван Вазов”

гр. Плевен, бул. ,,Русе” № 1, фоайе на Дентален център (бивша стоматология)

100

гр. Плевен, ул. „Ив.Вазов” № 46,                  СУ „Иван Вазов”

гр. Плевен, бул. „Русе” № 1, фоайе на Дентален център (бивша стоматология)

101

гр. Плевен, пл. „Македония” № 1,

клуб

гр. Плевен, пл. „Македония” № 1,

клуб

102

гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 15,            ОУ „Цветан Спасов”

гр. Плевен,ул. „П. Р. Славейков” № 50, клуб

103

гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 15,            ОУ „Цветан Спасов”

гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 15,            ОУ „Цветан Спасов”

104

гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 15,            ОУ „Цветан Спасов”

гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 15,           ОУ „Цветан Спасов”

105

гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 155,                                   ДКТ „Иван Радоев”

гр. Плевен, ул. „Д. Константинов” № 2,                  Камерна зала „Гена Димитрова”            

106

гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 155,                                   ДКТ “Иван Радоев”

гр. Плевен, ул. „Д. Константинов” № 2,                   Камерна зала „Гена Димитрова”                   

107

гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков” № 23,                   НЧ „Лик”

гр. Плевен, ул. „Д. Константинов” № 2,                  Камерна зала „Гена Димитрова”                   

108

гр. Плевен ул. ,,П.Р.Славейков” № 23,                   НЧ „Лик”

гр. Плевен,ул. „Д. Константинов” № 2,                   Камерна зала „Гена Димитрова”            

109

гр. Плевен, бул. „Русе” № 6,                                   НЧ „Христо Ботев”

гр. Плевен, бул. „Русе” № 6,                                      тото пункт

110

гр. Плевен, ул. „Стара планина” № 6,               ОУ „Васил Левски”

гр. Плевен, ул. „Стара планина” № 6,                                ОУ „Васил Левски”

111

гр. Плевен, ул. ,,Стара планина” № 6,              ОУ „Васил Левски”

гр. Плевен , ул. „Сан Стефано” № 25,                        касата на „ВиК”

112

гр. Плевен, ул.,,Стара планина” № 6,               ОУ „Васил Левски”

гр. Плевен, ул. „Стара планина” № 6,                               ОУ „Васил Левски”

113

гр. Плевен, ул.,,Стара планина” № 6,              ОУ „Васил Левски”

гр. Плевен,  ул. „Сан Стефано” № 30,                        Зала за обучение на ПГРТО

114

гр. Плевен, ул.,,Стара планина” № 6,               ОУ „Васил Левски”

гр. Плевен,  ул. „Сан Стефано” № 30,                             Зала за обучение на ПГРТО

115

гр. Плевен, ул.,,Стара планина” № 6,               ОУ „Васил Левски”

гр. Плевен, ул. „Стара планина” № 6,                                ОУ „Васил Левски”

116

гр. Плевен,ул. „П. Евтимий” № 3,                                                  НУ „Патриарх Евтимий”

гр. Плевен,ул. „Проф.Илия Бешков” № 4, ДГ №5 „Слънце”

117

гр. Плевен,ул. „П. Евтимий” № 3,               НУ „Патриарх Евтимий”

гр. Плевен, пл. „Възраждане”№ 4                          Зала „Катя Попова”

118

гр. Плевен,ул. „П. Евтимий” № 3,               НУ „Патриарх Евтимий”

гр.Плевен, ул. „Вардар”  № 9,                                         Дом на учителя

119

гр. Плевен,ул. „П. Евтимий” № 3,               НУ „Патриарх Евтимий”

гр. Плевен, ул. ,,П.Евтимий” № 3,                                          НУ „Патриарх Евтимий”

120

гр. Плевен, ул.„Петко Каравелов”№ 3,

ОУ “Йордан Йовков”

гр.Плевен, ул. „Сан Стефано” № 40,                           Клуб на пенсионера

121

гр. Плевен,ул. „Петко Каравелов”№ 3,              

ОУ „Йордан Йовков”

гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 40,                         Клуб на пенсионера

122

гр. Плевен,ул. „Петко Каравелов”№ 3,              

ОУ „Йордан Йовков”

гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 3,                          ОУ „Йордан Йовков”

123

гр. Плевен,ул. „Петко Каравелов”№ 3,

ОУ „Йордан Йовков”           

гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 3,                           ОУ „Йордан Йовков”

124

гр. Плевен,ул.,,Петко Каравелов” № 3,              

ОУ „Йордан Йовков”

гр. Плевен, ул.,,Петко Каравелов” № 3,                 ОУ „Йордан Йовков”

125

гр. Плевен,ул. „Ген.Столетов” № 32,                            ДГ „Теменуга”

гр. Плевен, ул. „Ген.Столетов” № 32,                              ДГ „Теменуга”

126

гр. Плевен,ул. „Ген.Столетов” № 32,                ДГ „Теменуга”                                                                                                                                 

гр. Плевен, ул. „Ген.Столетов” № 32,                              ДГ „Теменуга”                                                                                                                                 

127

гр. Плевен,ул. „Ген.Столетов” № 32,                  

ДГ „Теменуга”

гр. Плевен, ул. „Ген.Столетов” № 32,                                   ДГ „Теменуга”

 

 

 

КМЕТСТВА И НАСЕЛЕНИ  МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Номер на избирателната секция

Адрес на избирателната секция

Място за обявяване на избирателния списък

200

с. Беглеж, ул. „Христо Ботев” № 6, 

ОУ „Васил Левски”

с. Беглеж                                                                          Клуб на пенсионера

201

с. Бохот, ул. „Ал.Стамболийски”

№ 31, Клуб на пенсионера и хората с увреждания

с. Бохот, ул. „Ал. Стамболийски”

№ 31, Клуб на пенсионера и хората с увреждания

202

с. Брестовец, ул. „Георги Кочев”

№ 30, НЧ „Наука 1927”

с. Брестовец, ул. „Георги Кочев”

№ 30, НЧ „Наука 1927”

203

с. Бръшляница, пл. „Свобода” № 1, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

с. Бръшляница, пл. „Свобода” № 6,                                   Кметство

204

с. Буковлък, пл. „Център” № 7,      

ОУ „Св.Климент Охридски”

с. Буковлък, ул. „Цар Самуил”№ 2А,                                                           Кметство

205

с. Буковлък, пл. „Център” № 7,                   ОУ „Св.Климент Охридски”

с. Буковлък, ул. „Цар Самуил”№ 2А,                                                                                                                      Кметство

206

с. Буковлък, пл. „Център” № 7,                  ОУ „Св.Климент Охридски”

с. Буковлък, ул. „Цар Самуил”№ 2А,                                                                                                                     Кметство

207

с. Върбица, ул. „Георги Димитров”

№ 4, Клуб в кметството

с. Върбица, ул. „Георги Димитров”

№ 4, Клуб в кметството

208

с. Горталово, ул. „Б.Парашкевова”

№ 2, Клуб на читалището в сградата на кметството

с. Горталово, ул. „Б.Парашкевова”

№ 9,Клуб на пенсионера и хора с увреждания

209

с. Гривица, ул. „Букурещ” № 2,                           ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

с. Гривица, ул. „Букурещ” № 1,                           сграда на бившия ресторант

210

с. Гривица, ул. „Букурещ”№ 2,                            ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”

с. Гривица, ул. „Букурещ” № 1,                           сграда на бившия ресторант

211

с. Коиловци, пл. „Девети септември” № 3 (сграда на ДОСО, салон на ДОСО)

с. Коиловци, пл. „Девети септември” № 2, Кметство

212

с. Коиловци,пл. „Девети септември” № 3, Клуб на хората с увреждания и пенсионерите (сграда ДОСО)

с. Коиловци, пл. „Девети септември”

№ 2, Кметство

213

с. Къртожабене, ул. „Г.Димитров”

№ 29, Кметство

с. Къртожабене, ул. „Г. Димитров”

№ 29, Кметство

214

с. Къшин,ул. „Аврора” № 7, Кметство

с. Къшин, ул. „Аврора” № 7, Кметство

215

с. Ласкар, ул. „Хр.Ботев” № 18б ,     Клуб на пенсионера в сградата на кметството

с. Ласкар, ул. „Хр.Ботев” № 18б,                               Клуб на пенсионера в сградата на кметството

216

с. Мечка , ул. „Васил Левски” № 56 ,       НЧ „Пробуда-1927”

с. Мечка, ул. „Васил Левски” № 56                              НЧ „Пробуда-1927”                                                                        

217

с. Николаево, ул. „Васил Левски”

№ 11, Клуб на пенсионера и хора с увреждания

с. Николаево, ул. „Васил Левски”

№ 11, Клуб на пенсионера и хора с увреждания 

218

с. Опанец,

ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №25,     

ОУ „Отец Паисий”

с. Опанец, пл. „Дружба” № 1,                                                                        Сграда на Кметството

219

с. Опанец,   

ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 25, ОУ „Отец Паисий”

с. Опанец, пл.”Дружба” №1,                                                                      Сграда на Кметството

220

с. Пелишат, ул. „Любен Вешков”№ 3,                           Клуб на читалището

с. Пелишат,ул. „Любен Вешков” № 1,                                Кметство - фоайе

221

с. Радишево, ул. „Родопи”№ 4,

НЧ „Просвета-97”

с. Радишево, ул. „Родопи” № 1,                                                   Магазин „Наркооп”

222

с. Ралево, ул. „Хр.Ботев” № 4,                   Клуб на пенсионера и хора с увреждания в сградата на Кметството

с. Ралево, ул. „Хр.Ботев” № 4,

Клуб на пенсионера и хора с увреждания в сградата на Кметството

223

гр. Славяново, ул. „Д.Благоев”№ 22 ,

НУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

гр. Славяново,ул. „Маршал Толбухин” № 4, Магазин на ПК „Помощ”

224

гр. Славяново, ул. „Д.Благоев”№ 22,        НУ „Св.Св.Кирил и Методий”

гр. Славяново,ул. „Маршал Толбухин” № 4, Магазин на ПК „Помощ”

225

гр. Славяново, ул. „Маршал Толбухин” № 8, СУ „Христо Ботев”

гр. Славяново,ул. „Маршал Толбухин” № 4, Магазин на ПК „Помощ”

226

гр. Славяново, ул. „Маршал Толбухин” № 8, СУ „Христо Ботев”

гр. Славяново, ул. „Маршал Толбухин” № 4,Магазин на ПК „Помощ”

227

гр. Славяново, ул. „Маршал Толбухин” № 8 СУ ”Христо Ботев”

гр. Славяново,ул. „Маршал Толбухин” № 4, Магазин на ПК “Помощ”

228

с. Тодорово,                                                ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 1, Сграда на бившето училище

 с. Тодорово,                                                                                      ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 2,                   Кметство

229

с. Тученица, ул. „Г.Бенковски” № 14,                            Салон на кметството

с. Тученица, ул. „Г.Бенковски” № 14,                                           Сграда на библиотеката

230

с. Търнене, ул. „Ив.Митов” № 1,

Клуб на инвалида и пенсионера

с. Търнене, ул. „Ив.Митов”№ 1,                                                                       сграда на читалището

231

с. Ясен, ул. „Г.Димитров” № 37,                      Ритуална зала, сграда на Културния дом

с. Ясен, ул. „Г.Димитров” №37,                                                                                              сграда на читалището

232

с. Ясен,ул. „Г.Димитров” № 37, кино­салон в сградата на Културния дом

с.Ясен,ул. „Г.Димитров” №37,                                                                                              сграда на читалището

233

с. Ясен, ул. „Г.Димитров” №37, малък салон в сградата на Културния дом

с. Ясен, ул. „Г.Димитров” № 37,                                                                                             сграда на читалището

234

с. Дисевица, ул. „Георги Томов”№10,                     ДГ „Вит”

с. Дисевица, ул. „Девети септември” 12, бивш железарски магазин

235

с. Бохот, ул. „Пирогов” № 6,                                       Дом за стари хора

с. Бохот,ул. „Пирогов” № 6,                                                    Дом за стари хора

           

            2. Избирателните списъци да бъдат разлепени на обявените места в срок не по-късно от 26.09.2016 година от служителите на звено „Инспекторат” в гр. Плевен. 

            3. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници да организират разлепването на избирателните списъци в срока по т.2 в гр. Славяново и селата на Община Плевен.

            4. Ръководителите на фирми, учреждения, директорите на учебни заведения, упра­ви­телите на магазини и клубна база, при поискване от служители на общинската админи­страция, да предоставят витрини, вътрешно-преградни стени, колони, остъклени фасади и други за поставяне на избирателните списъци, за извършване на справки от гражданите.

            5. Възлагам съхраняването на списъците и поддържането им в изряден вид на стопанисващите обектите, определени в т.1, за периода до провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Националния референдум (06.11.2016 г.)

            6. Настоящата Заповед да се публикува на интернет-страницата на Община Плевен. 

7. Копие от настоящата заповед да се изпрати на Областен управител – Плевен и РИК – Плевен.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Плевен.

 

Заповедта да се доведе до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, Секретаря на Община Плевен, ръководител звено „Инспекторат” и лицата, стопанисващи обектите, за сведение и изпълнение.

 

                                                                       КМЕТ: /п/

                                                                                                                             Георг Спартански