ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИС В МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН

692