ЗАПОВЕДИ НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - КМЕТСТВО ТЪРНЕНЕ

331