Заповеди на кмета

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА -КМЕТСТВО БУКОВЛЪК

1782

 ЗАПОВЕД - МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАГЛЕДНИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАНДИДАТИТЕ, ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОННО РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ…

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА -КМЕТСТВО БРЕСТОВЕЦ

1713

ЗАПОВЕД - МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАГЛЕДНИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАНДИДАТИТЕ, ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОННО РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ…

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА -КМЕТСТВО КОИЛОВЦИ

1589

ЗАПОВЕД - МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАГЛЕДНИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАНДИДАТИТЕ, ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОННО РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ…

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА -КМЕТСТВО ДИСЕВИЦА

1540

ЗАПОВЕД - МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАГЛЕДНИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАНДИДАТИТЕ, ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОННО РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ…

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА -КМЕТСТВО БЕГЛЕЖ

1670

ЗАПОВЕД - МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАГЛЕДНИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАНДИДАТИТЕ, ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОННО РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ…

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА -КМЕТСТВО БОХОТ

1462

ЗАПОВЕД - МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАГЛЕДНИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАНДИДАТИТЕ, ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОННО РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ…

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА -КМЕТСТВО ТУЧЕНИЦА

1646

 ЗАПОВЕД - МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАГЛЕДНИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАНДИДАТИТЕ, ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОННО РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ…

Заповед - места за поставяне на нагледни агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на информационно разяснителната кампания на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и на национален

1527

Заповед - Избирателен списък № РД 10 -1200 гр.Плевен , 19.09. 2016 г.

2887

З А П О В Е Д № РД 10 -1200 гр.Плевен , 19.09. 2016 г.   На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното само­управление и местната администрация и чл.41, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс   НАРЕЖДАМ:      …

Заповед - Избирателни секции № РД-10-1187 гр.Плевен, 14.09.2016 год.

11569

З А П О В Е Д № РД-10-1187 гр.Плевен, 14.09.2016 год.   На основание  и чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение на Народното…