ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА с Решение на Министерския съвет №325 / 14.05.2020г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

1404

Файлове:

РД-10-549.pdf РД-10-549.pdf