ЗАПОВЕД №РД-10-1835, гр. Плевен, 19.12.2018 г. - Временно преустановяване режима на платено паркиране на пътни превозни средства

2360