ЗАПОВЕД № РД-10-2145 гр. Плевен 08.12.2017 г.

2825

ЗАПОВЕД

№ РД - 10 - 2145

гр. Плевен 08.12.2017 г.

 

        На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен, във връзка с недопускане нарушаването на обществения ред и сигурност по време на мероприятията по случай честването на 10-ти декември - 140 години от Плевенската епопея

НАРЕЖДАМ:

 

           1. Временно да се ограничи движението на МПС на 10.12.2017 г. за времето от 07.00 ч. до 21.30 ч. по ул. „Цар Борис III” в отсечката между бул. „Данаил Попов” и ул. „Иван Вазов”. В забранения участък не се допуска преминаването, спирането и паркирането на МПС с изключение на автомобили  от СНМП, ПБЗН, МВР и гости на хотел „Ростов на Дон”.

2. Забранявам спирането и паркирането на МПС, както следва:

2.1. На общинския паркинг до Административна сграда на Община Плевен от 07.00 ч. до 21.30 ч. на 09 и 10.12.2017 г.

2.2. На общинския паркинг до ДКТ „Иван Радоев”:

                - от 13.00 ч. до 21.30 ч на 08 и 09.12.2017 г.

                - от 07.00 ч. до 21.30 ч. на 10.12.2017 г. 

2.3. На общинския паркинг до Военен клуб  от 07.00 ч. до 21.30 ч. на 10.12.2017 г.

2.4. На общинския паркинг до Храм - паметник „Св. Георги Победоносец” от 07.00 ч. до 21.30 ч. на 10.12.2017 г.

2.5. На ул. „Димитър Константинов” в отсечката между ул. „Иван Вазов” и ул. „Катя Попова” от 07.00 ч. до 21.30 ч. на 10.12.2017 г.

В забранените участъци не се допуска спирането и паркирането на МПС с изключение на автомобили  от СНМП, ПБЗН и МВР.

 

3. Забранявам използването на дронове в района на пл. „Възраждане” за времето от 10.30 ч. до 20.00 ч. на 10.12.2017 г.

         

4. Разрешавам спирането и паркирането на МПС, обслужващи гвардейската част на общинския паркинг, находящ се на ул. „Дойран” /до Военния клуб/ и на  ул. „Дойран” в отсечката между ул. „Стоян Заимов” и ул. „Драгоман” за времето от 13.00 ч. до 21.30 ч. на 10.12.2017 г. /от страна на нечетните номера/.

5. Репатриращият автомобил да бъде на разположение от 07.00 ч. до 21.30 ч. на 10.12.2017 г.

Настоящата заповед да бъде публично оповестена, като се обяви на интернет страницата на Община Плевен - www.pleven.bg, чрез ОП „Общински медиен център” и местните медии.

Заповедта да се сведе до знанието на Секретар на Община Плевен, Директор на ОД на МВР, Директор на ОП ЦГМ, Началник на отдел ВО и П, Началник на отдел ОР и С, Ръководител на звено “Инспекторат”, Командир на ЕЦНП /ВФ 22 160/ и Директор на ДКТ „Иван Радоев” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Тодор Еленков - Зам. - кмет по “Обществен ред и сигурност” при Община Плевен.

 

Георг  Спартански

Кмет на Община Плевен

 

Изготвил:

инж. Георги Георгиев

Началник на отдел „Обществен ред и сигурност”

 

Съгласувал:

Тодор Еленков

Зам. - кмет по ОР и С на Община Плевен