ЗАПОВЕД № РД-10-872/07.07.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ЗАБРАНА, СЧИТАНО ОТ 09.07.2022 Г., ПОЛЗВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА КМЕТСТВО БЕГЛЕЖ, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ЗА НАПОЯВАНЕ, ПОЛИВАНЕ И МИЕНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

895