Заповеди

ЗАПОВЕД №РД-10-496 / 11.04.2018 г. - Временно да се ограничи движението, престоят и паркирането на МПС на 25.05.2018г.

1899

ЗАПОВЕД №РД-10-496 гр. Плевен, 11.04.2018 г.   На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община…