Защита на населението

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ

ОТ ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ, ТРЯБВА ДА СМЕ

ПОДГОТВЕНИ ЗА ТЯХ.

СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ПРОСТИ СТЪПКИ,

ТЕ ЩЕ ПОМОГНАТ ДА ОПАЗИТЕ СЕБЕ СИ

И ВАШИТЕ БЛИЗКИ.

В къщи трябва да имате поставени на удобно място: фенерче, чанта за документи, ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, сигнална свирка, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.

Закрепете здраво мебелите в къщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.

Съхранявайте пожароопасните вещи и отрови в плътно затворени съдове.

Оставете свободен входа на жилището и не го затрупвайте с предмети

Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите , външните стени, стълбищата и асансьорите.

Определете лице за връзка между членовете на семейството, коетое извън вашия регион.

Изпълнявайте указанията на държавните и местни компетентни органи, предавани чрез медиите и други средства за оповестяване.

Поддържайте контакт с МВР, Общината, Района или Кметството, на чиято територия се намирате.

При констатиране на опасност или при възникване на авария или бедствие, обадете се на тел. 112.

СЕМЕЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ.

След преминаването на труса, всеки един от нас ще иска да е сигурен, че семейството и близките му знаят какво трябва да правят и къде да се срещнат – това е един примерен семеен план при бедствия.

Вашият семеен план трябва да съдържа приблизително следната информация:

1. Как да се свържете с най-близките членове на семейството Ви (алтернативни начини за комуникация и свързване различни от мобилен и стационарен телефон)

2. Как и къде да се срещнете и съберете отново в случай на разрушителни последици след земетресение в района където живеете.

3. Какви мерки да предприемете в случай, че сте временно възпрепятствани да се свържете помежду си или да се върнете всички у дома.

4. Каква ще бъде ролята на всеки член от семейството.

5. Участвайте всички при разработването на плана и упражнявайте периодично неговото прилагане.

6. Уточнете поне две различни места за среща, където да се съберете след преминаване на труса:

-място (А) близо до дома Ви, в случай на внезапно бедствие;

-място (Б) извън Вашия жилищен квартал в случай, че временно нямате достъп до жилището си или сте евакуиран.

-препоръчително е при възможност да се определи и „лице за контакт” живеещо в друго населено място.

7. Обсъдете в семейството Ви:

- кои са най-сигурните места в жилището Ви( земетръсни шайби, носещи стени колони и т.н.;

- къде се съхранява комплекта за първа помощ при бедствия, как се изключват ел.уреди, газ и вода;

- къде се намират най-близките до Вас служби за спешно реагиране ( полиция, пожарна, спешна медицинска помощ, поликлиника).КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВИЯ.

В случай на мащабни и разрушителни природни бедствия, като земетресенията от важно значение е да бъдем информирани и добре подготвени да се погрижим за себе си и семейството в първите 3 (три) дни след бедствието.

Подгответе Вашият комплект за първа помощ при бедствия. Съхранявайте го на лесно и достъпно място в дома.

Примерно съдържание:

1. Запаси от вода;

2. Консервирана храна;

3. Детска храна при необходимост;

4. Лекарства и превързочни материали-жизненоважни лекарства при заболявания от диабет, астма, високо кръвно и т.н., аналгетици, антисептици, дезинфектиращи средства, превързочни материали;

5. Гумени ръкавици и стерилни маски;

6. Комплект топли и удобни дрехи;

7. Вещи от първа необходимост:

-одеяло/спален чувал, свирка, джобно ножче, фенерче, радио с батерии, кибрит във водоустойчив плик, обувки.

Изтеглете презентация, описваща действия и мерки при различни видове бедствия.

 

РАДИОАКТИВНО ИЛИ ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ

radiation logo-full_pngПокрийте носа и устата си  с кърпа, за да намалите вдишването на радиоактивния прах или  токсичния газ.

Не докосвайте изхвърлените предмети при експлозия – може да са радиоактивни.

Влезте бързо в сграда със здрави стени и прозорци.  Затворете всички врати и прозорци.

 Изключете отоплителните и климатичните системи, които освежават въздуха отвън.

 Ако сте в кола, затворете прозорците на колата.  Изключете климатика, отоплението и вентилационните отвори. Изключете двигателя на машината.

 Мийте се обилно и често. Изперете дрехите си,  с които сте били навън или ги приберете в найлонова торба.

 Ако сте далеч от сградата, излезте в страни от пътя  и спрете на безопасно място.

 Ако е слънчево или  горещо, опитайте се да  спрете под мост или на  сенчесто място.

 Останете в колата докато не се каже, че е безопасно да се върнете на пътя.

 Непакетираните хранителни продукти или вода,  които са на открито, може да са замърсени.  Ето защо  трябва да консумирате храна от консерви и от други  затворени съдове, които преди консумация трябва  да измиете отвън.

 При високи нива на радиация се появяват: гадене, повръщане, диария, подуване и зачервяване на  кожата. В тези случаи, трябва незабавно да се  свържете с вашия личен лекар или да отидете  в болница.

 

 

Наводнение

Flood 1Строителството в заливните зони на реките,  преграждането на речните течения, както и изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в коритата  на реките, е противозаконно.

Ако забележите, че коритото и пространствата под  мостовете не са почистени от отпадъци, строителни  материали, дървета и други, ако има постройки в   заливните зони или преграждения на речните течения,  сигнализирайте в Общината.

Изключете газта и електричеството.

При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете  най-горните етажи или покрива.

Ако се намирате близо да коритото на пълноводна  река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.

При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и да изчака спирането на пороя.

Не правете опити за пресичане на различни видове  потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е  по-ниско от осите на колелата или коленете ви.

Пресичайте само при спокойна вода.

Бързо течащи разливи и потоци се пресичат само,  ако имате помощно въже за премина-ване и обезопасително въже за тялото.

При липса на такава възможност, предупредете в  Кметството , или най-близко преминаващите хора.

При невъзможност за преминаване на животните , отворете вратите на помещението, където са затворени.

 

Пожар

fireСъобщете на съседите за възникналия пожар.

Локален пожар в сградата може да се гаси с вода.

С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта.

При пожар в сградата изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците. Напуснете  сградата като използвате стълбището (ако все още не е силно задимено), външни, стабилни стълби, балкони   и други. Не използвайте асансьори.

За напускане на сградата през балкони, използвайте въжета. Ако нямате, направете от чаршафи, завеси, или от други здрави материали.

При преминаване през задимено пространство, поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи.

Движете се приведени. Ако се запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха. Ако това е невъзможно, загасете чрез обвиване с друга дреха.

Ако е невъзможно да излезете от сградата, изкачете се на покривната площадка.

Ако останете в апартамента,  най-добре е да влезете в банята. Уплътнете вратата с   мокри кърпи или дрехи и пуснете душ. Обливайте се с  вода, за да не прегрее организмът. Опитайте се да сигнализирате за своето местонахождение.

След пребиваване в района на пожара, трябва да преминете през медицински преглед.

При отравяне с въглероден оксид, пострадалите се изнасят на открит въздух, разхлабват се дрехите им и се оставят в покой.

При рязко спадане на   кръвното налягане се прави изкуствено дишане “уста  в уста”. На пострадалите се дава топло мляко,  минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се транспортират до болнично заведение.

 

Земетресение

zemetresenieПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:

Не трябва да напускате сградата, в която се намирате.

Направете го само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди.

   Заемете най-безопасното място в сградата - под  рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона,  под стабилна маса или легло.

   След първите вибрации люлеенето ще се засилва,  запазете самообладание и не се втурвайте към  асансьорите и стълбите.

   Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и   далекопроводи.

   Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито,  безопасно място и изчакайте.

   В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство. 

СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ТРУС:

   Изключете електричеството, газта и водата.

   Вземете подготвения багаж и бързо напуснете  сградата.

   Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.

   Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.

   След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно  на височината на най-близката постройка.

   Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.

   Окажете първа помощ, ако около вас има  пострадали.

   Обозначете местата, на които има затрупани  хора. Помогнете им, ако това е възможно.

СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО:

   Изчакайте излъчване на информация за   затихване на земните трусове и за отминалата   опасност.

   Може да влезете в жилището си само след  основен оглед на сградата и след проверка, направена от компетентните органи.

   Не претоварвайте телефонните линии с ненужни  и продължителни разговори.

   Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници.

   След земетресение има опасност от възникване на епидемии.

   По време на бедствия нараства престъпността,  бъдете внимателни и пазете имуществото си и сигнализирайте при нередности.

 

Национален сигнал за тревога

signalЗа едновременното предупреждение и оповестяване на големи групи хора за предстоящо или настъпило бедствие се излъчва национален сигнал за тревога със следните характеристики:

Сигналът е непрекъснат вой на електронни/акустични сирени с продължителност от 3 (три) минути (± 10 s) със скокообразно изменение на честотата през 2 (две) секунди (± 0,2 s) с честота от 700 (± 20) до 1000 (± 30) Hz.

 Гласовата информация към сигнала по оповестяването включва предварително записани съобщения - единни за страната - за вида опасност и последващи съобщения за конкретната ситуация.

 Предварително записаните съобщения по оповестяването се излъчват няколкократно във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от …….! Опасност от …..…! Опасност от ………!“.

 Последващите гласови съобщения на живо за конкретната ситуация съдържат:

1. информация относно характеристиките на бедствието - произход, мащаби, прогноза за развитие;

2. указания за поведение и действия на населението.

 

      За край на тревогата се излъчва национален сигнал със следните характеристики:

       Сигналът е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz.

 След подаване на сигнала се излъчва няколкократно гласова информация със съобщение във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Край на тревогата! Край на тревогата! Край на тревогата!".

       При необходимост се излъчва и допълнителна информация.

 

 

Сигнал "Въздушна опасност"

signalСигналът "Въздушна опасност" е прекъснат вой на електромеханични и/или електронни/акустични сирени в продължение на 3 (три) минути (± 10 s) с плавно изменящ се звук през 15 (± 1 s) с честота от 140 (± 20) Hz до 415 (± 35) Hz.

 

Сигналът "Отбой въздушна опасност“ е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz.