ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ,,ИЛИЯ БЕШКОВ”

2971

Залите са подходящи за изложби, културни събития и камерни концерти.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • В Центъра за административно обслужване
 • Чрез лицензиран пощенски оператор
 • На  e-mail: cao@pleven.bg

 

ЗАЛИТЕ РАЗПОЛАГАТ С:

 • Свободно разположени места, съгласно капацитета
 • Мултимедия
 • Озвучаване
 • Интернет

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • След разрешение
 • Преди събитието
 • Съгласно разпоредбите на Наредба №17 на Общински съвет Плевен

 

 • Главна зала    - 50лв./час без ДДС
 • Камерна зала - 40лв./час без ДДС
 • Главно фоайе - 35лв./час без ДДС

За цял работен ден - 8 часа:

 • Главна зала (300 м2) - 300.00 лв. без ДДС
 • Камерна зала (100 м2) - 250.00 лв. без ДДС
 • Главно фоайе (80 м2) - 210.00 лв. без ДДС

​За 5 /пет / работни дни:

 • Главна зала (300 м2) - 1000.00 лв. без ДДС
 • Камерна зала (100 м2) - 800.00 лв. без ДДС
 • Главно фоайе (80 м2) - 700.00 лв. без ДДС

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • В  брой в счетоводството на галерията, гр.Плевен, бул.,, Скобелев” № 1
 • По банков път в "БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД  – ОФИС ПЛЕВЕН, BIC: BGUSBGSF,

IBAN: BG49BGUS91603104104000,

          КОД: 44 41 00, основание: Наем зала

          Фактура се издава в Художествена галерия ,,Илия Бешков”

бул.,, Скобелев” № 1