КОНЦЕРТНА ЗАЛА ,,КАТЯ ПОПОВА”

7700

Залата е подходяща за публични събития и сценични изяви.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • В Центъра за административно обслужване
 • Чрез лицензиран пощенски оператор
 • На e-mail: cao@pleven.bg

 

ЗАЛАТА РАЗПОЛАГА С:

 • Сцена - 119 м2
 • Гримьорни за артисти – 2 бр.
 • Фиксирани седящи места – 254 бр., от тях 6 бр. за хора с увреждания
 • Асансьор за хора с увреждания
 • Мултимедия
 • Озвучаване
 • Интернет

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • След разрешение
 • Преди събитието
 • Съгласно разпоредбите на Наредба №17 на Общински съвет Плевен

 

ЦЕНА НА ЧАС

ЦЕНИ БЕЗ ДДС

ЦЕНИ С ДДС

30 мин.

50.00 лв.

60.00 лв.

1 час

100.00 лв.

120.00 лв.

1ч. 30мин.

137.50 лв.

165.00 лв.

2 часа

175.00 лв.

210.00 лв.

2ч. 30мин.

212.50 лв.

255.00 лв.

3 часа

250.00 лв.

300.00 лв.

4 часа

325.00 лв.

390.00 лв.

Над 4 часа

350.00 лв.

420.00 лв.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • В  брой или чрез ПОСТ терминално устройство на касата в центъра

за административно обслужване на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане" № 4

 • По банков път в "БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД  – ОФИС ПЛЕВЕН, BIC: BGUSBGSF,

IBAN: BG85BGUS91608404113900,

КОД: 44 41 00, основание: Наем зала

Фактура се издава в рамките на календарният месец на плащане в центъра за административно обслужване на адрес: гр. Плевен,

пл. „Възраждане" № 4