ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПАРК "КАЙЛЪКА”

3562

ТЕАТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С:

•    1400 седящи места
•    сцена от 250 кв.м.
•    1 бр. гримьорна

ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

•    В Центъра за административно обслужване
•    Чрез лицензиран пощенски оператор
•    На e-mail: cao@pleven.bg

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:
•    Преди събитието
•    Съгласно разпоредбите на Наредба №17 на Общински съвет Плевен