Здравеопазване и социални дейности

Здравеопазване

Социални дейности

COVID-19


Здравни кабинети

6979

Към детските заведения и училищата функционират здравни кабинети, чиято дейност се осъществява от медицински специалисти – медицинска сестра или фелдшер и включва профилактика и промоция на здравето, както и обслужване…

Здравеопазване и социални дейности

3531

Услуги от категория здравеопазване и социални дейности   НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА   ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ ЗАЯВЛЕНИЯ (ОБРАЗЦИ) СРОК ТАКСА 1.Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския…