Здравни кабинети

6766

Към детските заведения и училищата функционират здравни кабинети, чиято дейност се осъществява от медицински специалисти – медицинска сестра или фелдшер и включва профилактика и промоция на здравето, както и обслужване на спешните състояния до пристигане екип на центъра за спешна медицинска помощ.

Дейността на здравните кабинети е регламентирана с наредба № 3 от 27 април 2000г за здравните кабинети в детските заведения и училищата и подлежи на контрол от Регионална здравна инспекция Плевен и Община Плевен.