Изменение на Решение №368/27.10.2016 г. на Общински съвет – Плевен относно годишен план за ползване на дървесина от територии, собственост на Община Плевен, през 2017 година

678