ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ, НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЪРБИЦА

428