ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП - ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ЗЕМЛИЩА: ГР. СЛАВЯНОВО, С. КОИЛОВЦИ, С. ПЕЛИШАТ, С. РАДИШЕВО, С. БРЪШЛЯНИЦА, С. МЕЧКА И С. ГРИВИЦА

508