ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП - ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ЗЕМЛИЩА: С. БЕГЛЕЖ, С. РАЛЕВО, С. НИКОЛАЕВО, С. ТОДОРОВО, С. БРЕСТОВЕЦ, С. БОХОТ И С. ГОРТАЛОВО

510