ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД,СЪГЛАСНО ЧЛ. 37И, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ

633

Файлове:

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Николаево_.pdf Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Николаево_.pdf

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Бръшляница_.pdf Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Бръшляница_.pdf

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище гр. Славяново_.pdf Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище гр. Славяново_.pdf

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Бохот_.pdf Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Бохот_.pdf

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Гривица_.pdf Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Гривица_.pdf

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Ясен_.pdf Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Ясен_.pdf

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Пелишат_.pdf Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Пелишат_.pdf

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Радишево_.pdf Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Радишево_.pdf

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Коиловци_.pdf Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Коиловци_.pdf

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Тодорово_.pdf Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Тодорово_.pdf

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Тученица_.pdf Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за землище с. Тученица_.pdf