Решение №758 от 26.10.2017 г. на Общински съвет - Плевен относно залесяване на част от общински поземлен имот с идентификатор 37856.208.41 в землището на с. Коиловци

436

Файлове:

zalesyavane.doc zalesyavane.doc