Търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията за "Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински имоти"

521

Файлове:

обява.doc обява.doc