Заповед №9 от 30.05.2017 г. на Директора на ОП УОЗГ за откриване на процедура - търг с тайно надаване за "Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии", обект №1/2017

549

Файлове:

Zapoved_otkrivane.doc Zapoved_otkrivane.doc