Заповед № РД-09-21 от 13.03.2017 г. на Областен управител на област Плевен за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Плевен

634